Арнайы жер қорына аударуға келетін жер телімдері

р/с№

Атауы

Орналасқан жері

Алаңы

Жер телімінің нысаналы мақсаты

Қадастрлық нөмір

Шартты бұзу туралы Бұйрық

1

ЖК Сахатай Хошут басшы Х. Сахатай

Академик Әлкей Марғұлан атындағы ауыл аумағында

301,0

жайылымдық алқаптар

14-219-216-019

07.02.2015 жылдан бастап № 79

2

«Елконды» ШҚ

басшы М.К. Каиров

Өленті ауылдық округінің аумағында

389,1

жайылымдық алқаптар

14-219-146-015

27.02.2015 жылдан бастап  № 159

3

«Турар» ШҚ басшы  

М.С. Мухажанов

Ақкөл ауылдық округі

563,6

жайылымдық алқаптар

14-219-092-037

03.02.2015 жылдан  бастап № 67

4

«Хавилхан Биржан» ШҚ басшы

 Б. Хавилхан

Академик Әлкей Марғұлан атындағы ауыл

1504,7

жайылымдық алқаптар

14-219-222-016

03.09.2015 жылдан  бастап № 444/7

5

«Аби» ШҚ басшы

С.Т. Елемесов

Екібастұз ауылдық округінің шекарасында, Төртүй ауылы

3,486

егістік

14-219-132-001

14-219-132-002

03.09.2015 жылдан  бастап № 444

6

«Ахметовы» ШҚ басшы

Е.Ш. Ахметов

Қарасу ауылдық округі

446,1

жайылымдық алқаптар

14-219-224-018

03.09.2015 жылдан  бастап № 444/2

7

«Ахметовы» ШҚ басшы

Е.Ш. Ахметов

Қарасу ауылдық округі

928,5

жайылымдық алқаптар

14-219-224-016

03.09.2015 жылдан  бастап № 444/1

8

«Бер»ШҚ басшы Б.А. Жумагельдин

Екібастұз ауылдық округінің шекарасында

800

жайылымдық алқаптар

14-219-124-002

03.09.2015 жылдан  бастап № 444/5

9

«Бейсенбай» ШҚ басшы

С.Б. Кусаинова

Академик Әлкей Марғұлан атындағы ауыл аумағында

150

жайылымдық алқаптар

14-219-215-024

03.09.2015 жылдан  бастап № 444/4

10

«Бейсенбай» ШҚ басшы

 С.Б. Кусаинова

Академик Әлкей Марғұлан атындағы ауыл аумағында

547

жайылымдық алқаптар

14-219-215-015

14-219-215-016

14-219-215-017

03.09.2015 жылдан  бастап № 444/3

11

Е.О. Амринов

Екібастұз мемлекеттік жер қоры аумағында

20,0

жайылымдық алқаптар

14-219-177-066

03.09.2015 жылдан  бастап № 444/12

12

Е.О. Амринов

Екібастұз мемлекеттік жер қоры аумағында

20,0

жайылымдық алқаптар

14-219-176-003

03.09.2015 жылдан  бастап № 444/11

13

«Айбек» ШҚ басшы Б.Б. Тайтелиева

Төрт-құдық ауылдық округінің ауданы бойынша Бозшакөл стансасының шығыс бөлігінде

10000

жайылымдық алқаптар

14-219-148-016

03.09.2015 жылдан  бастап № 444/8

14

«ЖАНА-АУЛ» ШҚ басшы К.Х. Ибраев

есептік тоқсан 212, жер телімі №24 Шиқылдақ ауылы аумағында

1892,5

жайылымдық алқаптар

14-219-212-024

03.09.2015 жылдан  бастап № 444/10

15

«Баякашевы» ШҚ басшы

Б.М. Баякашев

Екібастұз қаласы, академик Әлкей Марғұлан атындағы ауыл, 9 сорғы станциясы  ауданында

500

жайылымдық алқаптар

14-219-216-010

03.09.2015 жылдан  бастап № 444/9

16

«Момын» ШҚ басшы

 Т.И. Момынов

Ақкөл ауылдық округі

35,8

шабындық алқаптар

14-219-091-018

03.09.2015 жылдан  бастап № 444/6

 

Барлығы:

 

18101,786